Jerzy Hajduga

urodził się 30 marca 1952 r. w Krakowie. Ksiądz, poeta, publicysta. W 1980 roku wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie.

Wiersze publikował między innymi w „Tygodniku Kulturalnym”, „Poezji”, „Literaturze”, „Więzi” i „Frazie”.  Jego wiersze przekładano na język niemiecki i angielski.   Autor scenariusza spektaklu poetyckiego „Ten pusty krzyż” wystawionego w olsztyńskim Teatrze im. Stefana Jaracza (1991). Opublikował kilkanaście książek poetyckich,  ostatnio „Jeszcze” (2018).

Prowadzi bloga JerzyHajduga.pl.

KTO PIERWSZY

wychodzimy z siebie
jak z nałogu

tobie się
udało

 

 

OD CIEBIE

po drodze liście
niczym fale

a ja
idę

 

 

 

POCZYTAJ MI, BOŻE

Przy otwartym oknie siedzi staruszek, na
parapecie gołąb. Może rozmawiają ze sobą,
może razem milczą. Zaczyna padać deszcz.

Staruszek  wraca do stołu. Gołąb ostrożnie
podchodzi bliżej i bliżej. Strzepuje pióro
niebieskie jak atrament; on już nie widzi,

nie zna liter.

 

 

ROZMYTE WSPOMNIENIE

widzę cię
w deszczu

i deszcz
sam

 

 

Z DESZCZEM W OKNIE

czy nie za długo
nam dobrze
ze sobą

otwieram okno
nic więcej

 

Powrót